Perbandingan Poinukadan (Peribahasa) Kadazandusun dengan Peribahasa Dayak: Satu Tinjauan Awal

  • Rosliah Kiting
  • Patricia anak Ganing

Abstract

Poinukadan atau dalam Bahasa Melayu peribahasa merupakan salah satu puisi warisan masyarakat Kadazandusun di Borneo Sabah.  Poinukadan merupakan satu kiasan atau bunga bahasa dalam kata-kata yang mampu menggambarkan sesuatu maksud yang tertentu yang lazimnya berlainan daripada makna asal.

Published
2019-01-02
How to Cite
Kiting, R., & Ganing, P. (2019, January 2). Perbandingan Poinukadan (Peribahasa) Kadazandusun dengan Peribahasa Dayak: Satu Tinjauan Awal. An1mage Jurnal Studi Kultural, 4(1), 37-43. Retrieved from https://journals.an1mage.net/index.php/ajsk/article/view/123